Czym jest agencja usług celnych?

Czy agencja celna i urząd typu celnego to dokładnie to samo? To terminy są przez niektórych w błędnym wymiarze używane w sposób zamienny. Te dwa wspomniane miejsca są od siebie różne całkowicie i nie łączyć ich właśnie ze sobą, choć naturalnie działają na tym samym gruncie.
Tak więc Urząd Celny jest to rządowa agencja, administracyjny pion trudniący się kontrolą legalnego przebiegu obrotów handlowych z zagranicą, zwalczaniem przestępczości celnej i przestrzeganiem reguł z kodeksu celnego. Zakres działań tego miejsca to:

  • zwalczanie i ściganie przestępstw i wykroczeń
  • kompleksowy dozór celny
  • wymiar i pobieranie przyjętych stawek celnych
  • nadawanie towarom znaczenia w kontekście celnym

Nadzór nad urzędem sprawuje Ministerstwo Finansów.

agencja celna jest nieco inna pod kątem charakteru, bo spektrum jej działania jest pomoc dla podmiotów gospodarczych w zakresie formalności celnych. Stąd odprawa celnato w przypadku firm jeden z ważniejszych obszarów tematycznych zwłaszcza jeśli przedmiot działalności to obrót handlowy z zagranicą. Dzięki Agencjom Celnym nie muszą się one same zajmować aspektami formalnymi powiązanymi stricte ze spełnianiem wymagań, które są powiązane z kwestią przepisów celnych. Agencje celne mają reprezentować po prostu firmy przed Urzędem Celnym.

Czym się dokładnie w tym zakresie zajmują?

Agencje celne odpowiadają za zgłoszenia celne. Przygotowują także wszystkie niezbędne dokumenty do odpraw eksportowych lub importowych, deklaracji INTRASTAT* lub wszelkich takich, które wiążą się z akcyzowym podatkiem. Wykazują i obliczają w zgłoszeniu celnym kwoty należności przywozowych lub wywozowych. To one także sprawują pieczę nad prawidłowym charakterem obrotu i samych aspektów, które dotyczą dokumentacji. Jeśli stwierdzą jakiekolwiek nieprawidłowości zgłaszają to klientowi aby mógł podjąć odpowiednie kroki.

Czy faktycznie warto jest korzystać z jej usługowych działań?

To pytanie na pewno sobie zadaje wielu przedsiębiorców zważywszy na fakt, że usługi takich agencji wiążą się z pewnymi kosztami. Takowe pytanie jest jednak retoryczne, bo zdecydowanie warto. Praca fachowców sprawi, że zajmując się eksportem czy importem rozwiązujemy różnego rodzaju problemy z zakresu prawnego, które przecież mogą się przekładać na bardzo poważne dla nas konsekwencje co do finansów. Jeszcze na dodatek nie będziemy się musieli tym wszystkim zajmować, ani też zatrudniać do firmy dodatkowej osoby. Korzyści są więc bardziej niż oczywiste.

Comments are closed.