Czy studiowanie za granicą jest lepsze niż w naszym kraju?

Czy studiowanie za granicą jest lepsze niż w naszym kraju?

Dwudziesty pierwszy wiek z wielu powodów jest okresem dla nas bardzo pomyślnym. Argumentem na trafność tego stwierdzenia jest niewątpliwie wysoki poziom nauczania w naszym państwie. Z wielu europejskich rankingów wynika, że edukacja w naszych placówkach edukacyjnych plasuje się na bardzo dobrym poziomie.